DONATORI

SEMINAR U TERME JEŽERČICAŽIVOT BEZ NASILJA

U Terme Jezerčia Donja Stubica marvelous a.lange&sohne replica uk održan je seminar za mlade Rome „Život bez nasilja“ uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Ovo je jedan od niza seminara koje smo do sada održale.
Cilj nam je ovim projektom da kroz edukaciju uče osnovne činjenice o ovim temama; vrste nasilja, kako izbjeći nasilje, kako prepoznati nasilje i nasilnika, kako se zaštititi i na taj način dosegne do prevencije neželjenih posljedica. Na seminaru je bilo ukupno 20 sudionika oba spola, jer nasiljene poznaje spol, dob, nacionalnost, društvenu strukturu i dr.
Ovaj seminar nam je i jedan od low-key calibre de cartier imitation doprinosa aktivnosti za dane ljudskih prava „Imam pravo život bez nasilja „ te doprinos Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.