DONATORI

„Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada“U sklopu programa IPA IV.Komponenta - Razvoj ljudskih potencijala – darovnice „Žene na tržištu rada“ HZZ-u, Područnoj službi Zagreb dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu precise rolex daytona fake watches projekta „Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada“, čiji je opći cilj doprinijeti razvoju i implementaciji učinkovitije politike tržišta rada, prilagođene potrebama žena Romkinja u gradu Zagrebu.

Specifičan cilj projekta je razvijanje individualiziranog pristupa (tailor made), pomoći i podrške prema nezaposlenim ženama Romkinjama u informatičkom opismenjavanju, osposobljavanju za zanimanje i samostalnom traženju posla.

Projekt traje 12 mjeseci, a ciljna skupina su nezaposlene žene Romkinje i njihove obitelji s područja grada Zagreba.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, a partneri su Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Udruga CESI i Udruga žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“, a suradnik na projektu je Berufsförderungsinstitut, Burgenland iz Austrije. Ukupna vrijednost projekta je 157.206,98 eura, od čega se iz EU sredstava financira 121.539,31 eura, odnosno 77,31%, a ostalo je doprinos nositelja HZZ-a, Područne službe Zagreb i partnera Grada Zagreba, koji projekt financira sa 70.000,00 kn i osigurava prostor za Centar za savjetovanje, podršku i informiranje CASI „Romani“.

U okviru projekta provedeno je istraživanje potreba žena Romkinja i poslodavaca za novim zapošljavanjem i provode se aktivnosti individualnog treninga, sastanci grupne podrške, različite radionice, uspostavlja se kontakt između korisnica i potencijalnih poslodavaca u svrhu realizacije zapošljavanja korisnica.

Kroz projektne aktivnosti korisnice vode osposobljeni treneri za zapošljavanje/job coachi, koji će žene Romkinje individualno pripremati za traženje posla i pružati im popular rolex replica watches dodatnu pomoć u uspostavljanju kontakata s potencijalnim poslodavcima.

U okviru projekta uspostavit će se Centar za savjetovanje, podršku i informiranje (CASI „Romani“) u Alfirevićevoj 6, u Zagrebu u kojem će se odvijati projektne aktivnosti i pružati usluge nezaposlenim ženama Romkinjama usmjerene na pripremu za zapošljavanje i uključivanje u svijet rada.

Centar CASI „Romani“ korisnicama projekta i svim ostalim zainteresiranim ženama pružat će mogućnost dnevnog informiranja o slobodnim radnim mjestima, pisanje molbi, životopisa i istih slanje poslodavcima, te pružanje informacija vezanih za rješavanje svakodnevnih pitanja.

U projektu se posebna pozornost daje promociji žene Romkinje u cilju njezina uključivanja u svijet rada i društvo, te će se u tu svrhu snimiti TV spot, izraditi plakati i web stranica Centra.