DONATORI

Afirmacija mladih i obuka edukatoraIako se udruga Bolja budućnost prvenstveno bavi pitanjem romskih žena, vrlo alarmantno stanje mladih općenito navelo nas je na organizaciju niza projekata edukacije i prevencije o različitim temama. Afirmacija mladih i obuka novih edukatora su naši projekti koji su namijenjeni panerai submersible fake for sale mladima kako bi stekli osnovna znanja o problematici kojom se bavimo. Ta će im znanja koristiti i pomoći da budu više i kvalitetnije zastupljeni u javnom i političkom radu te na taj način daju veći doprinos i pomoć vlastitoj zajednici i okolini.

Projekti su realizirani kao radionice i seminari za mlade, koji su participirali u gruponom radu, koji zahtijeva aktivan stav svakog sudionika grupe. Takav se rad do sada pokazao najzanimljivijim mladima i vrlo je učinkovit. Radionice i seminari su sadržavali teme vezane uz rad nevladinih organizacija i potreba Roma u Republici Hrvatskoj, odnosno konstrukciju i rad državnih i lokalnih tijela, ljudska prava i njihovu primjenu. Organizirana su i dva programa koje je Hrvatska potpisala. Riječ je o Nacionalnom programu za Rome i Dekada 2005 - 2015, manjinska prava, njihova primjena u praksi i slično.

Svaka osoba iz grupe koja je classic cartier imitation watches prošla projekt imala je zadatak, zasebno ili u suradnji sa drugima, organizirati neku određenu akciju u vlastitoj okolini, kako bi razvili komunikacijske i prezentacijske vještine u praksi, a ujedno im se povećava samopouzdanje o vlastitom radu u zajednici. Trajanje svakog projekta je godina dana i provodi se konstantno, ali ovisno o raspoloživim sredstvima.