DONATORI

Prevencija ženskog zdravljaRadionice na temu prevencije ženskog zdravlja održavane su u samome naselju Kozari put i Centar, u privatnim objektima korisnica koje su organizirale radionice. Održavanje radionica nastojalo se, nakon uvoda, prilagoditi korisnicama, na način da teme biraju same kako bi radionice mechanical movement breguet replica us bile što korisnije za njih same.

Najčešća pitanja su o spolno prenosivim bolestima, koji su uzroci bolesti, kako ih liječiti, kako se prenose, i u kojoj su mjeri izlječive. U radionicama su sudjelovale isključivo žene i to različite životne dobi, u rasponu od 15 do 55 godina. Obzirom da u romskoj zajednici obitelji gotovo u pravilu imaju veći broj djece, dosta pitanja se odnosilo i na ponašanje djevojaka u doba puberteta, kako se zaštiti od neželjene trudnoće i tome slično.

Na predavanjima su se dijelili i materijali za dodatnu edukaciju. Posebno je bilo precious rolex day-date copy riječi o "Klamidijskoj infekciji", za koju je napomenuto kako je najraširenija spolno prenosiva bolest, osobito kod adolescenata. Obrađivani su simptomi bolesti, ali je naglašeno da je ta bolest vrlo česta i bez simptoma, kao i to da mogu obolijevati i muškarci.

Napomenuto je i to da bolest najčešće zahvaća mlade djevojke, u dobi do 19 godina, a osobito su ugrožene skupine koje vrlo rano stupaju u spolne odnose. Romska zajednica rano stupa u izvanbračnu zajednicu, ponekad već i u dobi od trinaestoj godini, često zbog bez njihovog pristanka (ugovoreni brakovi). Bilo je dosta govora i o primarnoj medicini na zahtjev samih korisnica.