0 Bolja budućnost | Istraživanje položaja Roma u RH s naglaskom na obrazovanje žena

DONATORI

Istraživanje položaja Roma u RH s naglaskom na obrazovanje ženaEkonomsko stanje obitelji, obrazovanost roditelja, način života, vrijednost koja se u obitelji pridaje obrazovanju i slično, neki su od elemenata putem kojih se istražuje utjecaj društvenog položaja pojedinca na njegovo ili njezino obrazovanje. Kada je riječ o obrazovanju žena, naročito važnu ulogu ima njezin položaj i uloga u obitelji, odnosno sredini u kojoj živi.

S obzirom na loše egzistencijalne uvjete, društvenu zapostavljenost romske nacionalne manjine i niskog obrazovanja okoline u romskom naselju, možemo reći da su obrazovanje i stupanj zaposlenosti Romkinja na vrlo niskom nivou.

Cilj ovog istraživanja bio je ustanoviti kakav je društveni položaj i obrazovanje Romkinja u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno sa svrhom da se na osnovu prikupljenih podataka donesu odgovarajuće odluke i poduzmu konkretne mjere koje će doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta i obrazovanja Romkinja, odnosno podići razinu svijesti u romskoj zajednici u društvu o problemima i zaprekama koje Romkinje imaju u pogledu pristupa obrazovanju i stjecanja željenog stupnja obrazovanja. Istraživački zadaci bili su utvrditi:

1. životne uvjete Romkinja
2. njihov položaj i ulogu u obitelji
3. zaposlenost
4. obrazovanost
5. obrazovne aspiracije
6. njihovo mišljenje o vlastitim obrazovnim šansama i zaprekama u obrazovanju
7. obrazovne šanse i problemi obrazovanja njihove djece


Također smo nastojali ispitati njihove prijedloge za poboljšanje obrazovanja Romkinja u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno 2008. godine na prigodnom namjernom uzorku od 720 ispitanika i ispitanica romske nacionalnosti u pet županija i gradu Zagrebu.

Izabrane su one županije u kojima su pripadnici romske nacionalne manjine najzastupljeniji i kojima su pokrivena različita socijalno ekonomska okruženja u kojima živi romska manjina. Uzorkom su također obuhvaćeni ispitanici i ispitanice koji žive u romskim naseljima, odnosno naseljima u kojima Romi i Romkinje žive zajedno s pripadnicima većinskog stanovništa i ostalih nacionalnih manjina. Mislimo i nadamo se kako smo ovim istraživanjem učinili veliki korak k boljoj budućnosti jer se na osnovu prikupljenih podataka mogu razviti brojne strategije za dobrobit romske zajednice.