DONATORI

Svjetski Dan RomaDragi naši čitatelji,
Sutra se diljem svijeta obilježava Svjetski dan Roma.
Povodom svjetskoga dana Roma dajem ukratko povijest te razlog obilježavanja.

Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja u znaku sjećanja na prvi kongres Roma. Ovaj datum označava dan kada su se Romi intelektualci sastali prije 43 godine na prvome kongresu Roma, održanog od 8 do 12 travnja 1971. godine u Londonu (Engleskoj).
Tijekom 60-ih godina uspostavljene su brojne romske organizacije u Francuskoj i Velikoj Britaniji. U ovom periodu nastaju i prve romske organizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi. Zajedno sa rastom broja nacionalnih romskih organizacija, rastao je i interes za stvaranje međunarodne romske organizacije. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, Romi iz brojnih europskih zemalja, susreli su se u Londonu u travnju 1971. godine. Delegacija Roma iz tadašnje Jugoslavije predvodio je Slobodan Berberski, a u njoj su sudjelovali i Nusret Seharsoj iz Prizrena ( Kosova) i Faik Abdi iz Skopja ( Makedonije).

Na prvome Kongresu, za koji se smatra da je prvi istinski međunarodni sastanak Roma, raspravljalo se poglavito o jeziku, kulturi, obrazovanju, društvenom položaju Roma, Stop rasizmu, diskriminaciji i egzilu.
Kongres je rezultirao prihvaćanjem naziva Rom a dotadašnji nazivi Cigan, Zigeuner Gitanos itd. označeni su kao nedostojni i uvredljivi! Dogovoren je izgled romske zastave plava boja u gornjoj polovici simbolizira nebo i mir, zelena boja u donjoj polovici simbolizira put i slobodu kretanja, crveni kotač u sredini simbolizira mukotrpnu povijest romskoga naroda i donesena je odluka da službeno bude romska himna „Dželem, dželem“.
Formiran je prvi međunarodni saveza Roma (International Romani Union - IRU) koji još dan danas djeluje.
Održavanje Kongresa doprinijelo je povećanju uključenosti Roma u društveni život i potaklo osude diskriminacije i rasizma nad pripadnicima romskoga naroda.
Nakon prvog Kongresa Roma dolazi do porasta broja romskih nevladinih organizacija, klubova i kulturno-umjetničkih društava.
Romi su tradicionalni miroljubiv narod, potiču sa prostora današnje Indije.
Nakon prvih znakova diskriminacije i progona napuštaju Indiju i u traganju za boljim uvjetima života.

U Hrvatskoj službeno živi 16.975 Roma iako se zna da je brojka puno veća. Procjenjuje se da je oko 30 do 50 tisuća Roma. U Europi živi 12 do 15 milijuna Roma. A u svijetu se procjenjuje da živi oko 25 milijuna Roma.
Iako čine najveću "manjinsku" zajednicu, često su tretirani kao građani drugog reda. Brojne romske udruge, predstavnici Roma, Vlade i pojedinci pokušavaju zadnjih 16 godina promijeniti sliku o Romima, napredak je spor ali vidljiv je te ima poboljšanja.

Povodom Svjetskog dana Roma u svijetu se organiziraju različite manifestacije, tribine i programi u kojima se predstavljaju jezik, običaj i kultura Roma, kao i brojne prigode u kojima se nastoji u javnosti podići razina svijesti o važnosti integracije Roma u društvo. Osobito su važna usmjerenja na obrazovanje romske djece, zaštitu prava djece kako bi im se osigurala dostupnost odgoja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite te svih ostalih prava koja imaju svi građani.
Vlada Republike Hrvatske nastavlja unaprjeđivati položaj i ostvarivanje prava romske nacionalne manjine Provedbom nacionalnih dokumenata posvećenim romskoj nacionalnoj manjini, Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013.-2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. - 2015. na sustavan se način pomaže poboljšanju uvjeta života te integraciji, kao i suzbijanju svih oblika diskriminacije, uz očuvanje romskog identiteta, kulture i tradicije.
Europska komisija sa strategijom za poboljšanje životnih uvjeta Roma.
Prema riječima potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za pravosuđe i temeljna prava Viviane Reding, ključno za dokidanje društvene isključenosti Roma jest osigurati da sva romska djeca moraju završiti osnovnu školu, a to je odgovornost države. U Hrvatskoj je također izražen problem napuštanja redovnog školovanja romske djece, osobito djevojčica. Nastavak diskriminacije Roma u 21. stoljeću je neprihvatljiv
Prije devet godina utemeljena je " dekada" Roma (2005.-2015.) koju je iniciralo devet država jugoistočne Europe. Predstavlja političku obvezu zemalja sudionica da se na nacionalnom nivou provode programe i reforme u cilju unapređenja položaja Roma. Prioritetna područja su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje i stanovanje.
Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a, u članku 1. navodi: "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva."

Iako se gotovo nitko ne bi odlučio suprotstaviti izrečenoj istini, svjedoci smo da Romi trpe nepravdu u brojnim zemljama svijeta. Unatoč nastojanjima, njihov se položaj nije se bitno promijenio. Romi su i dalje segregirana grupa kojoj treba pomoć jer su slabijeg obrazovnog i imovnog stanja, te zapostavljena - a sve zato što pripadaju jednoj određenoj nacionalnoj skupini.

Prije svega, romska djeca imaju bitno slabije šanse postići uspjeh u životu. To je činjenica koja treba poticati na promišljanje o stanju društva koje je dužno o tome voditi računa. Briga o njegovanju kulture, jezika i običaja Roma, određuje stupanj tolerancije i demokratičnosti društva u kojem oni žive.

Predrasude prema Romima dovode do njihove sustavne diskriminacije u svim područjima društvenog života: od obrazovanja do zdravstvene i socijalne skrbi, te zapošljavanja. Uvjeti stanovanja ispod su nivoa za očuvanje ljudskog dostojanstva i ne daju osnova za nadu sretnoga života Roma u zajednici. Činjenica da se brojni Romi ne žele izjašnjavati Romima, već pripadnicima većinske nacije, dovoljno govori o tome.

Nažalost, predrasude prema Romima manifestiraju se i u medijskim istupima javnih osoba i političara, koji pri tome olako prelaze preko činjenice da se radi o grupi kojoj niti jedna zajednica u povijesti nije dala jednaku priliku.
Poboljšani položaj i uspješnost Roma svakako će dati i povoljniju sliku o društvu u kojem živimo.
Stoga želimo na ovaj dan koji se jednom u godini obilježava uputiti poruku, prije svega političarima i javnim osobama, ali i svima ostalima, da prihvate kao svoje načelo citiranu misao iz članka 1. Opće deklaracije o pravima čovjeka.

Sa e Romnjenge thaj e Romenge baxtalo lumako dive

Svim Romkinjama i Romima želimo sretan Međunarodni dan Roma!

Ostale vijesti

ŽIVOT BEZ NASILJA

ŽIVOT BEZ NASILJA U Terme Jezerčia Donja Stubica održan je seminar za mlade Rome „Život bez nasilja“ uz financijsku podršku Ureda za ljud... pročitaj više

Francuska iseljava 300 Roma/R

Prisilno iseljavanje Roma i Romkinja iz kartonskih naselja diljem Francuske nastavlja se ubrzanim tempom od oko 300 osoba tjedno, unatoč zimskim vrem... pročitaj više

Ljtna škola u 2014

Ključ očuvanja nacionalnog identiteta Roma, kao nacije bez zajedničke teritorije i povijesti, upravo je jezik, koji je sačuvan uprkos malom broju ... pročitaj više

Godeišnji izvještaj Udruge

bilansa Izvještaj prihoda i rashoda Udruge... pročitaj više