DONATORI

JEZIK,KULTURA I KNJIŽEVNOST ROMAjEZIK, KULTURU I KNJIŽEVNOST Roma kao izborni predmet na UNSA

Na 12. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 17. jula, senatori su podržali inicijativu za uvođenje izbornih predmeta o jeziku, kulturi i književnosti Roma.
Inicijativu je pokrenula koordinatorica za Rome Bosne i Hercegovine mr. Hedina Sijerčić, a podršku inicijativi dalo je i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Navedena inicijativa se temelji na Revidiranom akcionom planu BiH o obrazovnim potrebama Roma, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 14. 07. 2010. godine, a kojim su definirana četiri cilja kako bi djeca ove grupacije imala ravnopravnost u pogledu dostupnosti kvalitetnom obrazovanju.
Jedan od četiri cilja navedenog akcionog plana je očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije.
"Univerzitet u Sarajevu pokrenut će proceduru za usvajanje nastavnih planova i programa s ciljem uvođenja izbornih predmeta o jeziku, kulturi i književnosti Roma" saopćila je Služba za odnose s javnošću UNSA, javlja agencija Fena.
Radiosarajevo.ba

Ostale vijesti

ŽIVOT BEZ NASILJA

ŽIVOT BEZ NASILJA U Terme Jezerčia Donja Stubica održan je seminar za mlade Rome „Život bez nasilja“ uz financijsku podršku Ureda za ljud... pročitaj više

Francuska iseljava 300 Roma/R

Prisilno iseljavanje Roma i Romkinja iz kartonskih naselja diljem Francuske nastavlja se ubrzanim tempom od oko 300 osoba tjedno, unatoč zimskim vrem... pročitaj više

Ljtna škola u 2014

Ključ očuvanja nacionalnog identiteta Roma, kao nacije bez zajedničke teritorije i povijesti, upravo je jezik, koji je sačuvan uprkos malom broju ... pročitaj više

Godeišnji izvještaj Udruge

bilansa Izvještaj prihoda i rashoda Udruge... pročitaj više